back to top

Дописи
ДОПИСИ

Пристигнат одговор од Министерство за Труд и социјална политика

Почитувани, Владата на Република Северна Македонија, на 14-тата седница одржана на 9 април 2024 год, ја разгледа и усвои Информацијата од Министерството за труд...

Пристигнат одговор од УЈП

Управата за јавни приходи ја информира јавноста дека пропишаннот рок за поднесување на Пријавите за данокот на додадена вредност ДДВ-04, кој истекува на 25.04...

Пристигнат одговор од Државен пазарен инспекторат

Во текот на вчерашниот ден Комората поднесе барање за информација и појаснување за утрешниот неработен ден поради одржување на изборите, поради што Државниот пазарен...

Барање за одложување на рок за поднесување на ДДВ-04 пријавата за даночни периоди 01.01 до 31.03.2024 и 01.03 до 31.03.2024 година

До: Управа за јавни приходи За г-ѓа Сања Лукаревска, директор Почитувани, Комора на сметководители на Македонија Ви се заблагодарува за досегашната соработка и се надева...

Упатено барање до Влада на РМ Министерство за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд

До: Влада на РМ Министерство за труд и социјална политика Државен Инспекторат за труд Број: 0302-1/24 Датум:22.04.2024 Почитувани, По добиени бројни реакции и прашања од страна...